J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/02/06/2003031128/justel

Titel
06 FEBRUARI 2003. - Besluit nr. 2002/34 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het college van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de loopbaan van de ambtenaren en het personeelsreglement van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE.BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 09-04-2003 nummer :  2003031128 bladzijde : 17803   BEELD
Dossiernummer : 2003-02-06/52

Tekst gewijzigd door deze tekst :1999031112       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin