J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2002/11/21/2003029027/justel

Titel
21 NOVEMBER 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het aanpassingspercentage toe te passen op het bedrag van de werkingstoelagen 2001 van de universitaire instellingen

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 03-04-2003 nummer :  2003029027 bladzijde : 17093   BEELD
Dossiernummer : 2002-11-21/85

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin