J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/04/28/2003022417/justel

Titel
28 APRIL 2003. - Ministerieel besluit tot verlenging van de schorsing van de aflevering van bepaalde geneesmiddelen die Felodipine bevatten

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 07-05-2003 nummer :  2003022417 bladzijde : 24724   BEELD
Dossiernummer : 2003-04-28/33

Tekst gewijzigd door deze tekst :2002022782       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin