J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1994/01/14/2003015062/justel

Titel
14 JANUARI 1994. - Wet houdende goedkeuring van het Protocol, aangenomen te Darmstadt op 5 juni 1991 door de Raad van EUMETSAT, tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van een Europese Organisatie voor de exploitatie van meteorologische satellieten (EUMETSAT) van 24 mei 1983.

Bron :
BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Publicatie : 28-07-2003 nummer :  2003015062 bladzijde : 39425   BEELD
Dossiernummer : 1994-01-14/36

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin