J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/07/02/2003003381/justel

Titel
02 JULI 2003. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2003 [en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken] <KB 2003-08-26/34, art. 1>

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 15-07-2003 nummer :  2003003381 bladzijde : 37988   BEELD
Dossiernummer : 2003-07-02/32

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
  • KB VAN 26-08-2003 GEPUBL. OP 02-09-2003
    (GEWIJZ. ART: OPSCHRIFT;2;3)

  • Begin