J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/07/11/2003000779/justel

Titel
11 JULI 2003. - Koninklijk besluit houdende de modaliteiten inzake de eigendomsoverdracht van de bezittingen van de nucleaire diensten naar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 31-10-2003 nummer :  2003000779 bladzijde : 53310   BEELD
Dossiernummer : 2003-07-11/00

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin