J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Erratum Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2002/10/25/2002033103/justel

Titel
25 OKTOBER 2002. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 21 december 2000 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan [ambtenaren] van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap (VERTALING).

Bron :
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Publicatie : 20-12-2002 nummer :  2002033103 bladzijde : 57418   BEELD
Dossiernummer : 2002-10-25/50

Tekst gewijzigd door deze tekst :2001033026       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Erratum

BEELD
2011202105
PUBLICATIE :
20-12-2002
bladzijde : 27113

erratumBegin