J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2000/12/14/2002031222/justel

Titel
14 DECEMBER 2000. - Ordonnantie houdende de tweede aanpassing van de middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2000

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 31-05-2002 nummer :  2002031222 bladzijde : 23760   BEELD
Dossiernummer : 2000-12-14/71

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin