J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2002/11/13/2002028165/justel

Titel
13 NOVEMBER 2002. - Decreet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, gedaan te Straatsburg op 9 november 1995

Bron :
WAALSE GEWEST
Publicatie : 04-12-2002 nummer :  2002028165 bladzijde : 54717   BEELD
Dossiernummer : 2002-11-13/52

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin