J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Erratum Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2002/08/19/2002022691/justel

Titel
19 AUGUSTUS 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

Bron :
SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 21-08-2002 nummer :  2002022691 bladzijde : 35848   BEELD
Dossiernummer : 2002-08-19/30

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Erratum

BEELD
2002022947
PUBLICATIE :
21-08-2002
bladzijde : 51573

ErratumWijziging(en) Begin
BEELD
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 18-10-2002 GEPUBL. OP 19-10-2002
    (GEWIJZ. ART: 1;3)
  • BEELD
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 28-08-2002 GEPUBL. OP 31-08-2002
    (GEWIJZ. ART: 3)

  • Begin