J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2002/07/09/2002014181/justel

Titel
09 JULI 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de statuten van de Nationale Loterij

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 16-07-2002 nummer :  2002014181 bladzijde : 31576   BEELD
Dossiernummer : 2002-07-09/30

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin