J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2002/06/05/2002012712/justel

Titel
05 JUNI 2002. - Wet betreffende het non-discriminatiebeginsel ten voordele van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bron :
TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 26-06-2002 nummer :  2002012712 bladzijde : 28982   BEELD
Dossiernummer : 2002-06-05/37

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
  • WET VAN 10-05-2007 GEPUBL. OP 30-05-2007
    (GEWIJZ. ART: 6)

  • Begin