J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2002/09/20/2002002178/justel

Titel
20 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Bron :
SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 12-10-2002 nummer :  2002002178 bladzijde : 46059   BEELD
Dossiernummer : 2002-09-20/62

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • KB VAN 12-12-2006 GEPUBL. OP 17-01-2007
  • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
    BEELD
  • KB VAN 04-04-2003 GEPUBL. OP 20-10-2004
    (GEWIJZ. ART: 1;N)

  • Begin