J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/03/21/2001035344/justel

Titel
21 MAART 2001. - Ministerieel besluit houdende de bijzondere maatregelen inzake het uitrijden van dierlijke mest tot uitvoering van artikel 17, par. 6, 1į, c) van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 27-03-2001 nummer :  2001035344 bladzijde : 10031   BEELD
Dossiernummer : 2001-03-21/31

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin