J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/10/04/2001027606/justel

Titel
04 OKTOBER 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 tot bepaling van de grondslag voor de bezoldiging van de voorzitter en bestuurders van het directiecomité van de " Commission wallonne pour l'énergie " (Waalse energiecommissie)

Bron :
WAALSE GEWEST
Publicatie : 25-10-2001 nummer :  2001027606 bladzijde : 37151   BEELD
Dossiernummer : 2001-10-04/39

Tekst gewijzigd door deze tekst :2001027371       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin