J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2001/07/12/2001027440/justel

Titel
12 JULI 2001. - Decreet houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en RoemeniŽ, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en de Bijlagen I en II, opgemaakt te Brussel op 28 juni 1999

Bron :
WAALSE GEWEST
Publicatie : 01-08-2001 nummer :  2001027440 bladzijde : 26335   BEELD
Dossiernummer : 2001-07-12/49

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin