J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/04/04/2001012617/justel

Titel
04 APRIL 2001. - Koninklijk besluit tot financiering van de inschakeling van werkzoekenden naar startbanen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot financiering van het begeleidingsplan

Bron :
TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 03-07-2001 nummer :  2001012617 bladzijde : 22755   BEELD
Dossiernummer : 2001-04-04/40

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin