J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/01/26/2001012037/justel

Titel
26 JANUARI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 115 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Bron :
TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 31-01-2001 nummer :  2001012037 bladzijde : 02650   BEELD
Dossiernummer : 2001-01-26/30

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin