J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/12/21/2001003674/justel

Titel
21 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 29-12-2001 nummer :  2001003674 bladzijde : 45528   BEELD
Dossiernummer : 2001-12-21/31

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin