J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2000/12/14/2001003013/justel

Titel
14 DECEMBER 2000. - Koninklijk besluit tot vaststelling voor 2000 van het toewijzingspercentage van de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde aan de sociale zekerheid en van de verdeelsleutel tussen het stelsel van de werknemers en het stelsel der zelfstandigen

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 25-01-2001 nummer :  2001003013 bladzijde : 02150   BEELD
Dossiernummer : 2000-12-14/62

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin