J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2000/11/23/2000031474/justel

Titel
23 NOVEMBER 2000. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 31 mei 1991 betreffende de vermindering van luchtverontreiniging afkomstig van nieuwe huisvuilverbrandingsinstallaties.

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 22-12-2000 nummer :  2000031474 bladzijde : 42762   BEELD
Dossiernummer : 2000-11-23/40

Tekst gewijzigd door deze tekst :1991031122       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin