J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2000/03/24/2000027158/justel

Titel
24 MAART 2000. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren (VERTALING)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 07-04-2000 en tekstbijwerking tot 24-06-2011)

Bron : WAALSE GEWEST
Publicatie : 07-04-2000 nummer :  2000027158 bladzijde : 11007   BEELD
Dossiernummer : 2000-03-24/47

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
  • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 09-06-2011 GEPUBL. OP 24-06-2011
    (GEWIJZIGDE ART. : 1/1;10/1;11;11/1)

  • Begin