J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2000/09/28/2000022775/justel

Titel
28 SEPTEMBER 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu.

Bron :
SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 25-11-2000 nummer :  2000022775 bladzijde : 39339   BEELD
Dossiernummer : 2000-09-28/43

Tekst gewijzigd door deze tekst :1982001000       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin