J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2000/06/08/2000012529/justel

Titel
8 JUNI 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector.

Bron :
TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 30-06-2000 nummer :  2000012529 bladzijde : 23015   BEELD
Dossiernummer : 2000-06-08/41

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin