J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2000/10/16/2000003663/justel

Titel
16 OKTOBER 2000. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de leden van het secretariaat van de Commissie voor evaluatie van de activa van het Rijk. -
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-10-2000 en tekstbijwerking tot 29-05-2002.)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 28-10-2000 nummer :  2000003663 bladzijde : 36277   BEELD
Dossiernummer : 2000-10-16/31

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 29-04-2002 GEPUBL. OP 29-05-2002
    (GEWIJZIGD ART. : 4)

  • Begin