J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1999/12/09/1999031533/justel

Titel
9 DECEMBER 1999. - Besluit 99/1762 houdende wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juli 1999 tot verdeling van de bevoegdheden tussen de leden van de Franse Gemeenschapscommissie (VERTALING).

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE.BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 05-02-2000 nummer :  1999031533 bladzijde : 3737   BEELD
Dossiernummer : 1999-12-09/47

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin