J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1999/05/19/1999029362/justel

Titel
19 MEI 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1936 betreffende de bepalingen in verband met de uitoefening van het beroep van meetkundige schatter van onroerende goederen (VERTALING).

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 17-07-1999 nummer :  1999029362 bladzijde : 27443   BEELD
Dossiernummer : 1999-05-19/32

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin