J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/1999/03/08/1999029315/justel

Titel
8 MAART 1999. - [Decreet houdende bevestiging van opleidingsprofielen zoals bepaald in artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs] (VERTALING). <DFG 2007-01-25/44, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 21-03-2007>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 05-11-1999 en tekstbijwerking tot 13-01-2009).

Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 05-11-1999 nummer :  1999029315 bladzijde : 41394   BEELD
Dossiernummer : 1999-03-08/39

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 24-10-2008 GEPUBL. OP 13-01-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 7;N7)
 • BEELD
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 25-01-2007 GEPUBL. OP 21-03-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIF;1;N1;3;N3;4;N4;5;N5)
  (GEWIJZIGDE ART. : 6;7;N7;8;N8;9;N9)
 • BEELD
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 01-07-2005 GEPUBL. OP 02-09-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 2;N2)

 • Begin