J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1998/11/23/1998029559/justel

Titel
23 NOVEMBER 1998. - Besluit tot vaststelling van de organisatie en de opvangcapaciteit van de overheidsinstelling voor jeugdbescherming van Kasteelbrakel (VERTALING).

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 24-12-1998 nummer :  1998029559 bladzijde : 41029   BEELD
Dossiernummer : 1998-11-23/32

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin