J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Erratum Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1998/06/18/1998027403/justel

Titel
18 JUNI 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering, wat de opvangcentra voor volwassenen betreft, van het programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie en sportinfrastructuren. -
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 14-07-1998 en tekstbijwerking tot 23-01-2002.)

Bron : WAALSE GEWEST
Publicatie : 14-07-1998 nummer :  1998027403 bladzijde : 22843   BEELD
Dossiernummer : 1998-06-18/38

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Erratum

BEELD
1999027748
PUBLICATIE :
14-07-1998
bladzijde : 39052

ErratumWijziging(en) Begin
BEELD
 • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 13-12-2001 GEPUBL. OP 23-01-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 22)
 • BEELD
 • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 14-11-2001 GEPUBL. OP 05-12-2001
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • BEELD
 • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 27-03-2001 GEPUBL. OP 11-04-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • BEELD
 • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 26-05-2000 GEPUBL. OP 08-06-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 3)

 • Begin