J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1998/08/10/1998014226/justel

Titel
10 AUGUSTUS 1998. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart.

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 07-10-1998 nummer :  1998014226 bladzijde : 32985   BEELD
Dossiernummer : 1998-08-10/02

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin