J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/1997/01/21/1997035112/justel

Titel
21 JANUARI 1997. - Decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval.

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 05-03-1997 nummer :  1997035112 bladzijde : 4585
Dossiernummer : 1997-01-21/35

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin