J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1997/02/27/1997027124/justel

Titel
27 FEBRUARI 1997. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het uitdovingskader van het personeel van de "Société régionale wallonne du Logement" (Waalse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij) (VERTALING).

Bron :
WAALSE GEWEST
Publicatie : 11-03-1997 nummer :  1997027124 bladzijde : 5194
Dossiernummer : 1997-02-27/32

Tekst gewijzigd door deze tekst :1995027086       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin