J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1997/12/15/1997022940/justel

Titel
15 DECEMBER 1997. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1994 betreffende het bijhouden van sociale identiteitskaarten en het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 1990 tot uitvoering, in het kader van de maatregelen tegen de activiteiten van de koppelbazen, van sommige bepalingen van artikel 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Bron :
SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 31-12-1997 nummer :  1997022940 bladzijde : 35427   BEELD
Dossiernummer : 1997-12-15/31

Teksten gewijzigd door deze tekst :1994022353        1994012556       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin