J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1997/09/25/1997022721/justel

Titel
25 SEPTEMBER 1997. - Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-10-1997 en tekstbijwerking tot 26-10-1999)

Bron : SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 31-10-1997 nummer :  1997022721 bladzijde : 29030   BEELD
Dossiernummer : 1997-09-25/41

Tekst gewijzigd door deze tekst :1995022325       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 01-10-1999 GEPUBL. OP 26-10-1999
    (GEWIJZIGD ART. : 1)

  • Begin