J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1997/05/05/1997014136/justel

Titel
5 MEI 1997. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige statutaire en reglementaire bepalingen van toepassing op het personeel van de Regie der Luchtwegen.

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 04-07-1997 nummer :  1997014136 bladzijde : 17873   BEELD
Dossiernummer : 1997-05-05/37

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin