J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1997/05/06/1997009448/justel

Titel
6 MEI 1997. - Wet strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie.

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 25-06-1997 nummer :  1997009448 bladzijde : 16928   BEELD
Dossiernummer : 1997-05-06/38

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin