J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/07/24/1996036077/justel

Titel
24 JULI 1996. - BESLUIT van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 27-09-1996 nummer :  1996036077 bladzijde : 25086
Dossiernummer : 1996-07-24/55

Tekst gewijzigd door deze tekst :1992035134       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin