J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/09/26/1996027567/justel

Titel
26 SEPTEMBER 1996. - Besluit van de Waalse Regering inzake steun aan de landbouw: steun aan de rundveesector. Waarborg van het Waalse Gewest voor een bijzonder krediet voor bedrijfskapitaal. (VERTALING).
(NOTA : raadpleging van vroegere versies vanaf 11-10-1996 en tekstbijwerking tot 16-07-2002)

Bron : WAALSE GEWEST
Publicatie : 11-10-1996 nummer :  1996027567 bladzijde : 26274
Dossiernummer : 1996-09-26/33

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
  • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 20-06-2002 GEPUBL. OP 16-07-2002
    (GEWIJZIGD ART. : 5)

  • Begin