J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/07/25/1996027444/justel

Titel
25 JULI 1996. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 5, 7į, van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest (VERTALING).

Bron :
WAALSE GEWEST
Publicatie : 03-08-1996 nummer :  1996027444 bladzijde : 20807
Dossiernummer : 1996-07-25/36

Tekst gewijzigd door deze tekst :1995027209       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin