J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/05/30/1996016134/justel

Titel
30 MEI 1996. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 29 mei 1996 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Secretariaat van de Hoge Raad voor de Middenstand.

Bron :
MIDDENSTAND.LANDBOUW
Publicatie : 29-06-1996 nummer :  1996016134 bladzijde : 17950
Dossiernummer : 1996-05-30/39

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 18-02-1997 GEPUBL. OP 29-03-1997

  • Begin