J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/04/02/1996007094/justel

Titel
2 APRIL 1996. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 1927 ter regeling van de staat en de stand der militaire aalmoezeniers.

Bron :
LANDSVERDEDIGING
Publicatie : 23-04-1996 nummer :  1996007094 bladzijde : 9543
Dossiernummer : 1996-04-02/37

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin