J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1995/03/08/1995035399/justel

Titel
8 MAART 1995. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgisch loodsvaarwater en op de Schelde beneden Antwerpen, in de monden van de Schelde en op het kanaal Gent-Terneuzen.

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 30-03-1995 nummer :  1995035399 bladzijde : 8002
Dossiernummer : 1995-03-08/36

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
  • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 24-07-1996 GEPUBL. OP 31-08-1996

  • Begin