J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Erratum Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1995/05/11/1995027516/justel

Titel
11 MEI 1995. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium ivm. bosaanplantingen waarvoor een bouwvergunning vereist is. (VERTALING)

Bron :
WAALSE GEWEST
Publicatie : 26-09-1995 nummer :  1995027516 bladzijde : 27293
Dossiernummer : 1995-05-11/45

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Erratum

BEELD
1996027242
PUBLICATIE :
26-09-1995
bladzijde : 11233

ErratumBegin