J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/1994/07/14/1994027440/justel

Titel
14 JULI 1994. - Decreet houdende wijziging van artikel 192, 6į, en aanvulling van artikel 194 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium. <Vertaling>

Bron :
WAALSE GEWEST
Publicatie : 10-08-1994 nummer :  1994027440 bladzijde : 20295
Dossiernummer : 1994-07-14/32

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin