J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1994/04/25/1994022216/justel

Titel
25 APRIL 1994. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen.

Bron :
SOCIALE VOORZORG
Publicatie : 29-06-1994 nummer :  1994022216 bladzijde : 17455
Dossiernummer : 1994-04-25/34

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin