J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1994/03/31/1994022120/justel

Titel
31 MAART 1994. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 51, tweede lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen.

Bron :
SOCIALE VOORZORG
Publicatie : 31-03-1994 nummer :  1994022120 bladzijde : 8912
Dossiernummer : 1994-03-31/50

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-07-1998 GEPUBL. OP 31-07-1998
    (GEWIJZIGD ART. : 1)

  • Begin