J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1994/05/31/1994012350/justel

Titel
31 MEI 1994. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 1971 houdende oprichting van een Paritair Comitť voor de gezins- en bejaardenhelpsters en tot vaststelling van het aantal leden.

Bron :
TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 08-06-1994 nummer :  1994012350 bladzijde : 15738
Dossiernummer : 1994-05-31/31

Tekst gewijzigd door deze tekst :1971100409       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin