J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1994/01/10/1994000693/justel

Titel
10 JANUARI 1994. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 betreffende het administratief en geldelijk statuut van sommige ambtenaren van de rijksbesturen die belast zijn met ambten in verband met bijstand en hygiŽne

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN.OPENBAAR AMBT
Publicatie : 19-01-1994 nummer :  1994000693 bladzijde : 1055
Dossiernummer : 1994-01-10/38

Tekst gewijzigd door deze tekst :1993000122       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin