J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1993/03/22/1993022227/justel

Titel
22 MAART 1993. - Koninklijk besluit dat de tussenkomst regelt in de administratieve uitgaven van het dienstjaar 1992 voor de drie fondsen van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid.

Bron :
SOCIALE VOORZORG
Publicatie : 22-05-1993 nummer :  1993022227 bladzijde : 12040
Dossiernummer : 1993-03-22/37

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin